Piotr Przybysz

Stopnień naukowy doktor habilitowany
Stanowisko adiunkt (hab.)
Imię Piotr
Imie drugie Marek
Nazwisko Przybysz
Email (Kliknij aby wysłać wiadomość)
Wyślij email do pracownika
Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScriptu, przepisz kod 95dc162e
WWW http://piotr_marek_przybysz.republika.pl/
Telefon 55-24-363
Dyżur Informacje o dyżurach znajdują się w portalu USOSweb
Zainteresowania Specjalizuję się w problematyce postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Moje najważniejsze publikacje, to: i) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, XI wydanie LexisNexis Warszawa 2014; ii) Postępowanie egzekucyjne w administracji, siódme wydanie LexisNexis Warszawa 2015; iii) Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, WoltersKluwer Warszawa 2012.
Jednostka: Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych -> Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
Przedmioty:
 • Egzekucja administracyjna
 • Europejskie standardy dobrej administracji
 • Konwersatorium
 • Modele administracji publicznej w europejskiej przestrzeni prawnej
 • Podstawy postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Podstawy prawne administracji publicznej
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - seminarium licencjackie
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo administracyjne państw Unii Europejskiej
 • Prawo i postępowanie administracyjne - IV rok
 • Prawo i postępowanie administracyjne - V rok
 • Prawo samorządowe: ustrój samorządu
 • Standardy dobrej administracji
Funkcje

Powrót do spisu