Piotr Przybysz

Stopnień naukowy doktor habilitowany
Stanowisko adiunkt (hab.)
Imię Piotr
Imie drugie Marek
Nazwisko Przybysz
Email (Kliknij aby wysłać wiadomość)
Wyślij email do pracownika
Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScriptu, przepisz kod 23750db1
WWW http://piotr_marek_przybysz.republika.pl/
Telefon 55-24-363
Dyżur Informacje o dyżurach znajdują się w portalu USOSweb
Zainteresowania Specjalizuję się w problematyce postępowania administracyjnego oraz postępowania egzekucyjnego w administracji. Moje najważniejsze publikacje, to: i) Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, XI wydanie LexisNexis Warszawa 2014; ii) Postępowanie egzekucyjne w administracji, siódme wydanie LexisNexis Warszawa 2015; iii) Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji, WoltersKluwer Warszawa 2012.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji -> Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych
Przedmioty:
 • Egzekucja administracyjna
 • Europejskie standardy dobrej administracji
 • Konwersatorium
 • Podstawy prawne administracji publicznej
 • Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne - seminarium licencjackie
 • Postępowanie egzekucyjne w administracji
 • Prawo administracyjne państw Unii Europejskiej
 • Prawo i postępowanie administracyjne - IV rok
 • Prawo i postępowanie administracyjne - V rok
 • Prawo samorządowe: ustrój samorządu
 • Standardy dobrej administracji
Funkcje

Powrót do spisu