Sławomir Tadeusz Żółtek

Przebieg pracy naukowej
 • Maj 2004 r. – ukończenie studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW. Dyplom z wyróżnieniem
 • Kwiecień 2008 r. – obrona pracy doktorskiej pt. „Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności”
 • Październik 2009 r. – adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji UW
Zainteresowania naukowe
 • Prawo karne materialne
 • styki z innymi gałęziami prawa
 • zasada subsydiarności
 • zagadnienia kryminalizacji
Wybrane publikacje polskie
 • 1.Prawo karne gospodarcze w aspekcie zasady subsydiarności, Warszawa 2009
 • 2.Analiza znamion prawnokarnych przez odwołanie się do regulacji prywatnoprawnych (Przegląd Sądowy nr 11-12/2007)
 • 3.Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego gospodarczego – zagadnienia wybrane (w: Interpretacja prawa międzynarodowego i unijnego w sprawach karnych, Warszawa 2006)
 • 4.Uwagi o subsydiarności prawa karnego materialnego (w: Nowe technologie dowodowe a proces karny, Warszawa 2007)
 • 5.Wyłudzenie kredytu a sprzeniewierzenie przedmiotu przewłaszczenia na zabezpieczenie (Prawo Bankowe nr 9/2006)
 • 6.O istocie prawa karnego gospodarczego (Radca Prawny nr 3/2007)
 • 7.Przegląd glos krytycznych do orzeczeń Izby Karnej i Izby Wojskowej Sądu Najwyższego z zakresu prawa karnego procesowego opublikowanych w okresie od kwietnia 2005 r. do marca 2006 r. (Palestra nr 7-8/2007)
Wyróżnienia i nagrody
 • Wyróżnienie Dziekana WPiA w konkursie na doktoranta z największą liczbą publikacji – 2008 r.
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Asystent Prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego

Powrót do spisu