Dobrochna Maria Bach-Golecka

Przebieg pracy naukowej
 • * 1991-1996 – Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
 • * 1991-1996 – Wydział Teologii Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • * 1996 – Stypendium im. Manfreda Lachsa Akademii Prawa Międzynarodowego w Hadze
 • * 1996-2001 – Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • * 1998-1999 – Uniwersytet w Oxfordzie (stypendium OSI/Chevening)
 • * 2001 – Instytut Nauk o Człowieku w Wiedniu (stypendium Robert Bosch)
 • * 2002 - Uniwersytet w Cambridge, Lauterpacht Centre for International Law
 • * 2003 – obrona doktoratu Prawo do demokratycznej formy rządów w świetle prawa międzynarodowego, Instytut Nauk Prawnych PAN (promotor: prof. Władysław Czapliński)
 • * 2003-2008 – studia doktoranckie na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie
 • * 2003, 2004 – Stypendium krajowe Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej
 • * 2006 – Stypendium „Zostańcie z nami” tygodnika Polityka
 • * 2008 – obrona doktoratu Solidarność jako zasada społeczna w nauczaniu Kościoła po Soborze Watykańskim II, Wydział Teologiczny UKSW (promotor: x. bp. prof. Andrzej F. Dziuba)
 • * 2008-2009 – Uniwersytet w Cambridge, Lauterpacht Centre for International Law
 • * od 2005 – adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego UW
Zainteresowania naukowe
 • Prawo europejskie, prawo międzynarodowe, filozofia prawa, usługi medyczne, prawo administracyjne, bioetyka, teologia moralna

Powrót do spisu