Leszek Bosek

Przebieg pracy naukowej
 • 2002- magisterium
 • 2006 – stopień doktora
Zainteresowania naukowe
 • Prawo cywilne, w tym prawo medyczne i biotechnologia, prawo konstytucyjne.
Wybrane publikacje polskie
 • 1. Bezprawie legislacyjne, Warszawa 2007, wyd. LexisNexis;
 • 2. Zaniechanie prawodawcze jako przedmiot kontroli sądowej (analiza porównawcza), Warszawa 2003, Materiały TK.
 • 3. Prawo osobiste do poznania własnej tożsamości biologicznej, Kwartalnik Prawa Prywatnego z 2008, z. 4;
 • 4.Ochrona godności człowieka w prawie Unii Europejskiej a konstytucyjne granice przekazywania kompetencji państwa, Przegląd Sejmowy z 2008, nr 2;
 • 5.Definicja Uporczywej Terapii. Konsensus Polskiej Grupy Roboczej d.s. Problemów Etycznych Końca Życia (współaut.), w: Medycyna Paliatywna w Praktyce z 2008, nr 3.
 • 6.Roszczenia wrongful life i wrongful birth w świetle standardów konstytucyjnych i europejskich, Przegląd Sądowy z 2008, nr 1;
 • 7.Szkoda i związek przyczynowy w sprawach bezprawia legislacyjnego, Studia Iuridica z 2007, nr XLVII;
Wyróżnienia i nagrody
 • Projekt badawczy habilitacyjny przyznany przez Ministra Nauki w 2008: „Ochrona godności ludzkiej w polskim prawie cywilnym”
 • Nagroda Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej 2005
 • Nagroda Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW za największy dorobek naukowy wśród doktorantów 2004
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Prezes Fundacji Akademia Iuris ogólnopolskiej organizacji non-profit

Powrót do spisu