Katarzyna Myszona-Kostrzewa

Przebieg pracy naukowej
 • 1994 r. - asystentka w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji UW
 • 1994-1996 r. - asystentka w Brytyjskim Centrum Angielskich i Europejskich Nauk Prawnych, UW
 • 1996-1998 r. - studia podyplomowe w Uniwersytecie w Oxfordzie, St.Hilda’s College
 • 1999 r. - adiunkt w Instytucie Prawa Międzynarodowego, Wydział Prawa i Administracji UW
 • 2005 r. - kierownik Podyplomowych Studiów Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej na Wydziale Prawa i Administracji UW
 • 2011 r. - członek Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych działającego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk
 • 15 października 2012 r. Rada Naukowa WPiA UW podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa, specjalność: prawo międzynarodowe publiczne
 • 2013 r. - sekretarze naukowym KBKiS PAN i przewodnicząca Sekcji Prawa i Polityki Kosmicznej
 • 2013 r. - kierownik Zakładu Międzynarodowego Prawa Lotniczego i Kosmicznego Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA UW
Zainteresowania naukowe
 • prawo międzynarodowe publiczne, w szczególności międzynarodowe prawo lotnicze i międzynarodowe prawo kosmiczne
Wybrane publikacje polskie
 • S. Sawicki (red.), T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa, Prawo międzynarodowe publiczne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2009; Warszawa 2012, wyd. 2;
 • Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.) , 40 lat minęło- praktyka i perspektywy Konwencji Wiedeńskiej o prawie traktatów, Warszawa 2009;
 • Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – Świat, Europa, Polska, Warszawa 2010;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Nawigacja Satelitarna w świetle prawa międzynarodowego, wyd. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2011;
 • Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Manfred Lachs – Wybitny Prawnik Świata, wyd. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2011;
 • Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), 50 lat konwencji wiedeńskiej – aktualna kondycja uregulowań dotyczących stosunków dyplomatycznych, wyd. Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW, Warszawa 2012;
 • E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy, Warszawa 2013;
 • Z. Galicki, K. Myszona-Kostrzewa (red.), - 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej, Warszawa 2014;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Prawo międzynarodowe a prawa dzieci i ich rodziców, [w:] Prawa dziecka w prawie międzynarodowym wydano w serii: Prawa człowieka i prawo międzynarodowe, E. Karska (red.), Warszawa 2013
 • K. Myszona -Kostrzewa, Europejska polityka kosmiczna, Studia Europejskie 2009, nr 3;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Nawigacja satelitarna w świetle prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej, [w:] Wykorzystanie przestrzeni kosmicznej – Świat, Europa, Polska, Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Warszawa 2010;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Pojęcie i status prawny państwowego statku powietrznego na podstawie konwencji chicagowskiej z 1944 r., [w:] Manfred Lachs – Wybitny Prawnik Świata, Z. Galicki, T. Kamiński, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Warszawa 2011;
 • K. Myszona-Kostrzewa, The Chicago Convention and the Single European Sky, Studia Iuridica 2012, t. 54;
 • Karol Karski, Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Polityka zagraniczna administracji George’a W. Busha w świetle raportu Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy Stany Zjednoczone Ameryki a prawo międzynarodowe z 2007 r.: spojrzenie z perspektywy 2012 r. [w:] Państwo i prawo wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni, R. M. Czarny, K. Spryszak (red.), Toruń 2012;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Przestrzeń kosmiczna - nowy wymiar prawa Unii Europejskiej, [w:] Traktat z Lizbony – wybrane zagadnienia, M. M. Kenig-Witkowska, R. Grzeszczak (red.), Warszawa 2012;
 • K. Myszona-Kostrzewa, GMES: praktyczne zastosowanie techniki satelitarnej a ochrona środowiska, [w:] Międzynarodowe prawo ochrony środowiska XXI wieku, Z. Galicki, A. Gubrynowicz (red.) Warszawa 2013;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Polska wobec wyzwań stawianych w dziedzinie badań i użytkowania przestrzeni kosmicznej; [w:] E. Mikos-Skuza, K. Myszona-Kostrzewa, J. Poczobut (red.), Prawo międzynarodowe – teraźniejszość, perspektywy, dylematy, Warszawa 2013;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Bezpieczeństwo międzynarodowe wobec rozwoju techniki satelitarnej,[w:] 50 lat konwencji tokijskiej – bezpieczeństwo żeglugi lotniczej z perspektywy przestrzeni powietrznej i kosmicznej, Z. Galicki, K. Myszona-Kostrzewa (red.), Warszawa 2014;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Prawo międzynarodowe wobec rozwoju działalności kosmicznej, [w:] Prawo organizacji międzynarodowych wobec problemów współczesnego świata, B. Mikołajczyk, J. Nowakowska-Małusecka (red.), Bydgoszcz-Katowice 2014;
 • K. Myszona-Kostrzewa, Bezpieczeństwo lotnictwa cywilnego w świetle prawa międzynarodowego, PBW 2014/ 11 (6);
 • K. Myszona-Kostrzewa, Kierunki rozwoju międzynarodowego prawa kosmicznego,[w:] Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego, K. Karski (red.), Warszawa 2015;

Powrót do spisu