Piotr Antoni Girdwoyń

Przebieg pracy naukowej
 • 1995 – mgr prawa, Wydział Prawa i Administracji UW
 • 1999 – dr n. praw., Wydział Prawa i Administracji UW
 • 2005 – dr hab., Wydział Prawa i Administracji UW
Zainteresowania naukowe
 • kryminalistyka, prawo dowodowe, prawo karne obszaru niemieckojęzycznego, implementacja osiągnięć nauk przyrodniczych w systemie prawa
Wybrane publikacje polskie
 • Książki:
 • P. Girdwoyń: Wersje kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw, Warszawa 2001.
 • P. Girdwoyń: Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Kraków 2004
 • P. Girdwoyń: Zarys niemieckiego procesu karnego, Białystok 2006
 • A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Filar, P. Girdwoyń: Prawo karne i wymiar sprawiedliwości państw Unii Europejskiej, Toruń 2007
 • P. Girdwoyń (red.): Prawo wobec nowoczesnych technologii, Warszawa 2008
Publikacje obcojęzyczne
 • P. Girdwoyń: War or Peace? Forensic evidence vs. right to counsel and defence in Polish law, “Problems of Forensic Sciences”, t. XLVII/2001
 • P. Girdwoyń: Individual and group features in handwriting and conclusiveness of opinion, “Document various specifications” 3/2002
 • P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: Scent identification evidence in jurisdiction (drawing on the example of judicial practice in Poland), “Forensic Science International”, vol. 162, 2006
 • P. Girdwoyń, T. Tomaszewski: New Method Underlying Forensic Education, “Forensic Science Policy and Management”, 1/2009
Wyróżnienia i nagrody
 • 2001 - I nagroda Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego za najlepszą pracę doktorską z dziedziny kryminalistyki
 • 2002 - nagroda Rektora UW II stopnia (indywidualna)
 • 2005 I nagroda im. prof. Tadeusza Hanauska, przyznana przez Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne za najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny kryminalistyki
 • 2005- Nagroda Rektora UW II stopnia (indywidualna)
 • 2007 - Nagroda Wydziału Prawa i Administracji za działalność naukową,
 • 2008 Nagroda Zespołowa II stopnia Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za działalność naukową i dydaktyczną
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Dyrektor Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego
 • Członek Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Powrót do spisu