Maciej Jacek Kaliński

Przebieg pracy naukowej
  • 1997 – 2000 doktorant, od 2000 adiunkt
Zainteresowania naukowe
  • Prawo wekslowe, prawo czekowe, odpowiedzialność odszkodowawcza, reprywatyzacja
Wybrane publikacje polskie
  • Szkoda na mieniu i jej naprawienie, Warszawa 2008
  • Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2003 (aktualizacja)
  • Komentarz do prawa wekslowego i czekowego, Warszawa 2008 (wspólnie z J. Jastrzębskim)
Wyróżnienia i nagrody
  • Dwukrotny stypendysta Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2002, 2003)

Powrót do spisu