Michał Piotr Królikowski

Przebieg pracy naukowej
 • 2001 – magister nauk prawnych
 • 2001—2005 doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UW
 • 2005 – doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego
Zainteresowania naukowe
 • Filozofia prawa karnego, teoria odpowiedzialności karnej, prawo karne międzynarodowe i porównawcze
Wybrane publikacje polskie
 • M. Królikowski, Sprawiedliwość karania w społeczeństwach liberalnych, Warszawa 2005
 • L. Gardocki, M. Królikowski, A. Walczak (red.), Gaudium in litteris est. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Genowefie Rejman, Warszawa 2005
 • M. Królikowski, P. Wiliński, J. Izydorczyk, Podstawy prawa karnego międzynarodowego, Warszawa 2008
 • M. Królikowski, Kontekstowa teoria (dogmatyki) prawa karnego, Studia Iuridica LCVI, 2006
 • M. Królikowski, Problemy wykładni w prawie karnym, Edukacja Prawnicza 12/2007
 • M. Królikowski, M. Znojek, Europejski nakaz Aresztowania a problem suwerenności, Przegląd Sejmowy
Publikacje obcojęzyczne
 • M. Królikowski, M. Znojek, L’argument de la souveraineté en cas de contestation du mandat d’arrêt européen, Revue de science criminelle et de droit penal compare no 3/2006
 • E. Claes, M. Królikowski, Criminalisation, Plurality, Constitutional Democracy [w:] Democratic Criminal Justoice, C.H.Beck 2006
 • E. Claes, M. Królikowski, The Limits of Legality In the Criminal Law [w:] E. Claes, W. Devroe, B. Keirsbilck, Facing the Limits of the Law, Springer 2009
Wyróżnienia i nagrody
 • Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2006)
 • Stypendium Bednarowski Trust (2006)
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Dyrektor Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
 • Zastępca redaktora naczelnego Przeglądu Sejmowego
 • Członek zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych, redaktor naczelny czasopisma „Klinika”

Powrót do spisu