Piotr Marek Przybysz

Przebieg pracy naukowej
  • 1985 – magister prawa
  • 1993 – doktor nauk prawnych w zakresie nauk administracyjnych
  • Od 1990 r. zatrudniony w Wydziale Prawa i Administracji UW, od 1994 r. na stanowisku adiunkta
Zainteresowania naukowe
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji, prawo do dobrej administracji, prawo administracyjne porównawcze
Wybrane publikacje polskie
  • Instytucje ogólne prawa administracyjnego, wyd. Liber Warszawa 1996,
  • Egzekucja administracyjna, wyd. ABC, Warszawa 1999,
  • Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz, LexisNexis, V wyd. Warszawa 2009,
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego. Komentarz, LexisNexis, V wyd. Warszawa 2008.

Powrót do spisu