Ewa Leokadia Stefańska

Przebieg pracy naukowej
 • w 2002 r. – obrona rozprawy doktorskiej na temat: „Ewolucja prawa mieszkaniowego w Polsce na tle zasadniczych trendów w krajach Unii Europejskiej”, napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. J. Langa.
Zainteresowania naukowe
 • prawo mieszkaniowe;
 • zagadnienia związane z gospodarowaniem nieruchomościami;
 • działania administracji podejmowane w sferze prawa cywilnego;
 • problematyka odpowiedzialności za działania administracji.
Wybrane publikacje polskie
 • E. Stefańska, Prawo mieszkaniowe w: Prawo administracyjne pod red. prof. M. Wierzbowskiego, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2008.
 • E. Stefańska, Kasy oszczędnościowo-kredytowe mieszkaniowe, „Sprawy Mieszkaniowe” nr 4 z 1998 r., Instytut Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie.
 • E. Stefańska, Niesprawność (przewlekłość) postępowania administracyjnego jako przesłanka odpowiedzialności dyscyplinarnej urzędników, w: Jakość administracji publicznej pod red. J. Łukasiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2004.
 • E. Stefańska, Niektóre organizacyjne i prawne aspekty biurokracji – problemy wybrane, w: Biurokracja pod red. J. Łukasiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2006.
 • E. Stefańska, Umowy zawierane w sferze administracji publicznej – wybrane zagadnienia, w: Umowy w administracji pod red. J. Bocia i L. Dziewięckiej-Bokun, Wydawnictwo Kolonia Limited, Wrocław 2008.
 • E. Stefańska, Wybrane aspekty ochrony własności nieruchomości w sferze prawa publicznego i prywatnego, Człowiek pomiędzy prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej pod red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet w Bari, Olsztyn – Bari 2008.
 • E. Stefańska, Prawne i pozaprawne uwarunkowania polityki mieszkaniowej jako części polityki administracyjnej państwa, w: Polityka administracyjna pod red. J. Łukasiewicza, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2008.

Powrót do spisu