Adam Włodzimierz Szafrański

Przebieg pracy naukowej
 • 09.01.2007 - Obrona rozprawy doktorskiej przygotowanej pod kierunkiem prof. Mirosława Wyrzykowskiego na temat: „Ograniczenia wolności gospodarczej przedsiębiorcy publicznego”
 • Od 19.03.2007 – adiunkt zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Zainteresowania naukowe
 • Filozofia prawa, konstytucyjne prawo gospodarcze, działalność gospodarcza Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, prawo ochrony konkurencji, prawo energetyczne, niemieckie prawo gospodarcze.
Wybrane publikacje polskie
 • A. Szafrański, M. Wittmann, O projekcie reformy prawa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech, Przegląd Legislacyjny 3/2007, s. 76-84.
 • Zagadnienie możliwości skutecznego powoływania się przez przedsiębiorców publicznych na konstytucyjnie gwarantowaną wolność gospodarczą, Przegląd Prawa Publicznego, nr 3/2008 r., s. 9-18.
 • Konstytucyjnoprawne podstawy prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców publicznych, Przegląd Sejmowy 1/200
 • Zwolnienie z obowiązku zatwierdzania taryf w obrocie energią elektryczną po 1 lipca 2007 r., Problemy Zarządzania 1/2008, s. 221-236.
 • Glosa do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 listopada 2007 r. (sygn. akt SK 67/05), Przegląd Sejmowy 4/2008, s. 217-223.
 • Przedsiębiorca publiczny wobec wolności gospodarczej, Warszawa 2008, s. 250.
Publikacje obcojęzyczne
 • B. Banaszkiewicz, A. Szafranski, R. Arnold, Die Rechtsprechung des polnischen Verfassungsgerichts zur Rechtsstaatsklausel des Art. 2 der Verfassung von 1997, Regensburg 2003.
 • Die unternehmerische Freiheit in der Verfassungsgerichtsrechtsprechung Polens, Regensburg 2005.
 • Wirtschaftliche Selbstverwaltung in Polen [w:] Ch. Graf, M. Paschke, R. Stober (Hrsg.), Strategische Perspektiven des Kammerrechts, Hamburg 2007, s. 163-172.
 • Bericht über die Kammerorganisation in Polen [w:] W. Kluth (Hrsg.), Jahrbuch des Kammer- und Berufsrechts 2006, Baden-Baden 2007, s. 215-251.
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • 2002-2007 – Kierownik Szkoły Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim
 • od 2007 – praca w administracji publicznej (Urząd Regulacji Energetyki) oraz w Kancelarii Sejmu

Powrót do spisu