Jakub Urbanik

Przebieg pracy naukowej
 • 23 kwietnia 1998 — egzamin magisterski na WPiA na podstawie pracy Stipulatio w świetle tabliczek z Murécine napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. M. Zabłockiej, RW WPiA przyznała dyplom ukończenia studiów z z wyróżnieniem.
 • 0d 1 października 1998 — studia doktoranckie na WPiA, temat rozprawy Il divorzio nel diritto romano e nella pratica giuridica dell’Egitto romano
 • 23 września 2002: publiczna obrona pracy doktorskiej Il divorzio nel diritto romano e nella pratica giurdica dell’Egitto romano
 • od 16 października 2002: zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Rzymskiego i Antycznego Wydziału Prawa i Administracji UW, od 1.10.2004 na podstawie konkursu i mianowania.
 • 15.09.2007–15.02.2008: visiting professor na Universidad de País Vasco, na zaproszenie Rządu Autonomicznego Kraju Basków
 • stypendysta Fundacji Nauki Polskiej, stypendysta DAAD, stypendysta Rządu Arabskiej Republiki Egiptu
Zainteresowania naukowe
 • Papirologia prawniczna, praktyka prawna starożytności, historia mentalności : świadomość prawna, zwłaszcza później starożytności, Dioskoros z Afrodité.
Wybrane publikacje polskie
 • „Auctorati i auctoratio w prawie rzymskim”, Czasopismo Prawno-Historyczne 47 (1995) 155-170.
 • „Rzymska praktyka dokumentarna”, Czasopismo Prawno-Historyczne 51 (1999) 51-75.
 • „Materiały pomocnicze do studium prawa rzymskiego późnej starożytności”, [w:] E. Wipszycka (wyd.), Vademecum historyka starożytnej Grecji i Rzymu, III, Warszawa 1999, 618-624.
 • [wraz z T.Markiewiczem] „Babatha, Selampsione i ich archiwa — greckie papirusy znad Morza Martwego”, Nowy Filomata 4.2 (2000), pp. 149–160
 • „Kilka uwag na temat domniemanych interpolacji justyniańskich”, [in:] A. Sokala & E. Gajda (ed.) Honeste vivere. Księga pamiątkowa ku czci prof. Wł. Bojarskiego, Toruń 2001, pp. 269–279.
 • “Konstantyńskie ograniczenie rozwodów: wolność małżeństw przebita szpilką do włosów” , Studia Iuridica 45 (2006), p. 255–268.
Publikacje obcojęzyczne
 • „Sponsio servi”, The Journal of Juristic Papyrology 28 (1998) 185-201.
 • „Rzymska praktyka dokumentarna”, Czasopismo Prawno-Historyczne 51 (1999) 51-75.
 • [wraz z T. Derdą] „P. Naqlun inv. 27 + 28: a document concerning ἀναψηλαφήσις / retractatio from Fayum monastery” [in:] Au-delà des frontières. Mélanges de droit romain offerts à Witold Wołodkiewicz, Warszawa 2000, pp. 197–205
 • wraz M. Zabłocką, J. Krzynówkiem & Z. Służewską], ed., Au-delà des frontierès. Mélanges offerts à Witold Wołodkiewicz, tomy I i II (pp. 1154), Warszawa 2000.
 • “D. 24.2.4: … Pater tamen eius nuntium mittere posse: l’influsso della volontà del padre sul divorzio dei sottoposti”, [in:] T. Derda, J. Urbanik & M. Węcowski, Ἐυεργεσίας χάριν. Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples, Warsaw 2002, pp. 293–336
 • [wraz z T. Derdą & M. Węcowskim], Ἐυεργεσίας χάριν. Studies Presented to Benedetto Bravo and Ewa Wipszycka by Their Disciples, Warsaw 2002 [= The Journal of Juristic Papyrology. Supplement no. 1]
 • „A Priestly Divorce in the Seventh Century Palestine: Various Legal Orders at Work (the Case of P. Nessana iii 57, a. 689)“ [in:] Z. Służewska & J. Urbanik (ed.), Marriage: Ideal – Law – Practice. Proceedings of a Conference held in Memory of Henryk Kupiszewski, Warsaw 2005, 199–218
 • [wraz z Z. Służewską] Marriage: Ideal – Law – Practice. Proceedings of a Conference held in Memory of Henryk Kupiszewski, Warsaw 2005.
 • Indici delle fonti a E. Volterra, Scritti Giuridici, vol. viii, Napoli 2005, pp. 431–715
 • „A Response to Barbara Anagnostou Canas“, [in:] H-A. Rupprecht, Symposion 2003.Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Wien 2006, pp. 341–346
 • „Res tuas habeto: la funzione delle „parole approvate“ nel divorzio“, [in:] Barbara Anagnostou Canas (ed.), Dire le droit: normes, juges, jurisconsultes, Paris 2006, pp. 87–98
 • „Compromesso o processo? Alternativa risoluzione dei conflitti e tutela dei diritti nella prassi della tarda antichità“, [in:] Eva Cantarella, J. Mélèze Modrzejewski & G. Thür, Symposion 2005.Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte, Wien 2007, pp. 377–400.
 • „La repressione constantiniana dei divorzi: La libertà dei matrimoni trafitta con una forcina“ [in:] Fides. Humanitas. Ius. Studii in onore di Luigi Labruna, vol. VIII, (Napoli 2007, pp. 5705–5726.
 • “Dioskoros and the Law (on succession): Lex Falcidia revisited”, in: Les archives de Dioscore d’Aphrodité cent ans après leur découverte. Histoire et culture dans l'Égypte byzantine, éd. par J.-L. Fournet,  Études d'archéologie et d'histoire ancienne), Paris, 2008, pp. 117–142
 • “Un padre inhumano y la humanidad del derecho: el caso de Dionisia”, [in:] J. A. Tamayo Errazquin [ed.] De la humanidad en el Derecho a los derechos humanos: de Roma a los tiempos actuales, Bilbao, Universidad del País Vasco, 2008, pp. 59-72.
 • “P. Oxy. LXIII 4397: the Monastery Comes First or Pious Reasons Before Earthly Securities”, [in:] J. Clackson, Petra Sijpestijn, Catherine Louis & Anne Boud’hors [ed.], Monastic Estates in late Antique and Early Islamic Egypt/ Ostraca, Papyri, and Essays in Memory of Sarah Clackson, Cincinatti 2009, pp. 225–235
 • Współwydawca (wraz z T. Derdą) The Journal of Juristic Papyrology 33 (2003); The Journal of Juristic Papyrology 34 (2004); JJurP 35 (2005); The Journal of Juristic Papyrology 36 (2006), The Journal of Juristic Papyrology 37 (2007), The Journal of Juristic Papyrology 38 (2008) oraz serii Supplmentes to the JJurP. (czasopismo tkz. Listy filadelfijskiej)
Wyróżnienia i nagrody
 • wyróżnienie za pracę doktorską w konkursie Państwa i Prawa
 • 2007 stypendium naukowe JM Rektor UW
 • 2008 stypendium naukowe JM Rektor UW
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Koordynator Programu Erasmus na WPiA od 2002 roku
 • Członek Komisji Senatu UW d/s Badań Naukowych i Współpracy Zagranicznej (kadencja 2005-2008 oraz 2008-2012)
 • Członej Uczelnianego Zespołu d/s Zapewniania Jakości Kształcenia (kadencja 2008–2012).
 • Języki : angielski, włoski, hiszpański, niemiecki, klasyczne.

Powrót do spisu