Marek Jakub Wierzbowski

Przebieg pracy naukowej
 • stanowiska: asystent, starszy asystent, adiunkt, docent, profesor nadzwyczajny, profesor zwyczajny.
 • doktorat 1972
 • habilitacja 1978
 • profesor 1987
 • Były Prorektor UW, były Prodziekan WPiA, Visiting Profesor przez okres co najmniej semestru na wydziałach prawa uniwersytetów amerykańskich: McGeorge School of Law, University of Saint Louis School of Law, University of San Francisco School of Law, Capital University School of Law i Indiana University Bloomington Maurer School of Law
Zainteresowania naukowe
 • regulacja gospodarki, w szczególności w zakresie rynku kapitałowego, postępowanie administracyjne
Wybrane publikacje polskie
 • Liczne publikacje, w tym redakcja i współautorstwo podręczników:
 • „Prawo administracyjne” (LexisNexis11 wyd.,),
 • „Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe, egzekucyjne i przed sądami administracyjnymi” (CHBeck 15 wyd.),
 • „Prawo gospodarcze – zagadnienia administracyjnoprawne” (LexisNexis 7 wyd. współredaktor Hanna Gronkiewicz-Waltz),
 • komentarzy:
 • Prawo rynku kapitałowego (CHBeck),
 • Kodeks postępowania administracyjnego (CHBeck, 2 wyd.),
 • Postępowanie przed sądami administracyjnymi (CHBeck, 2 wyd.),
 • Prawo o szkolnictwie wyższym (WoltersKluwer),
Publikacje obcojęzyczne
 • Liczne artykuły obcojęzyczne. Ostatni do Liber Amicorum Christoph Schreuer wydawanej przez Oxford University Press.
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych UW,
 • Członek Centralnej Komisji d/s Stopni i Tytułów,
 • Członek Rady Polsko Amerykańskiej Fundacji Fulbrighta,
 • Członek Rady European Law Institute w Wiedniu,
 • Członek Rady Zamówień Publicznych,
 • Ekspert Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Członek Komitetu Sterującego ReNEUAL - Research Network on EU Administrative Law,
 • Vice Przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych,
 • Prezes Sądu Izby Domów Maklerskich,
 • Członek Rady Nadzorczej BRE Banku i kilku innych spółek,
 • Partner kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy Adwokaci i |Radcowie Prawni,
 • Były partner Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters,
 • Były Vice Prezes Sądu Arbitrażowego przy KIG,
 • Były Doradca Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Skarbu Państwa, Prezesa URE.

Powrót do spisu