Kamil Michał Zaradkiewicz

Przebieg pracy naukowej
 • 1997-2000 – doktorant w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW;
 • 1998-2000 – asystent w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości;
 • 2000-2006 – adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości;
 • od 2000 r. – adiunkt w Instytucie Prawa Cywilnego WPiA UW;
 • 2000-2002 – wykładowca w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Ostrołęce;
 • od 2004 r. - tutor Stowarzyszenia Naukowego „Collegium Invisibile”;
 • 2004-2006 – wykładowca na Magisterskim Uzupełniającym Studium Administracyjnym (Uniwersytet Warszawski);
 • od 2008 r. – wykładowca na aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji;
Zainteresowania naukowe
 • Prawo cywilne (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki prawa rzeczowego), prawo konsumenckie, ochrona konstytucyjnych praw jednostki; Trybunał Konstytucyjny i jego orzecznictwo;
Wybrane publikacje polskie
 • współautor kolejnych wydań komentarza do Kodeksu cywilnego pod red. K. Pietrzykowskiego (tom I, komentarz do art. 270(1), ostatnie wyd. 5, Warszawa 2008, C.H. Beck);
 • współautor tomu IV „Systemu Prawa Prywatnego” pod red. E. Gniewka (wyd. 1 z 2005 r. i wyd. 2 zmienione z 2007 r., wydawnictwo C.H. Beck);
 • współautor podręcznika „Prawo o kontraktach w obrocie gospodarczym” (wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 2002), następnie z gruntownymi zmianami jako „Prawo kontraktów handlowych” (wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2007);
 • współautor podręcznika „Prawo handlowe” pod red. J. Okolskiego (wyd. 2, Warszawa 2008, wydawnictwo Wolters Kluwer Polska);
Wyróżnienia i nagrody
 • Nagroda J.M. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2005 r.
Funkcje uniwersyteckie i działalność publiczna
 • od 1999 r. - ekspert i współpracownik Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, obecnie – od 2008 r. - członek zespołów praw rzeczowych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego (w ramach prac nad projektem nowego kodeksu cywilnego); autor i współautor kilku projektów ustaw;
 • opiekun Koła Naukowego Lege Artis (od 2002 r., działalność reaktywowana w 2006 r.);
 • pełnomocnik Dyrektora Instytutu Prawa Cywilnego ds. Studiów doktoranckich;

Powrót do spisu